අත්වැසුම් ඝනකම, වඩා හොඳ බව හරිද?

ප්‍ර: අත්වැසුම් ඝනකම වැඩි වන තරමට වඩා හොඳ බව නිවැරදිද?

A:අවශ්ය නොවේ, එය රඳා පවතී.ෆිට් එක හොඳයි.

උදාහරණයක් ලෙස, බර යන්ත්‍ර සූත්‍ර නඩත්තු කර්මාන්තයේ, එකම භාවිත පරිසරයක් යටතේ, ඉවත දැමිය හැකි අත්වැසුම් ඝනකම, කල්පැවැත්ම වඩා හොඳය.ඝන අත්වැසුම් නිර්දේශ කරනු ලැබේ;කෙසේ වෙතත්, ගබඩා කිරීම වැනි සැහැල්ලු කර්මාන්තවලදී, තුනී අත්වැසුම් සාපේක්ෂව ආර්ථික හා ප්රායෝගික වේ.

එමනිසා, අත්වැසුම් ඝන හෝ සිහින් ද යන්න නිවැරදි එක මත රඳා පවතී.

 

yp03

පසු කාලය: ජූලි-19-2022